Himmel og Hav (norwegisch)

Havlandet – dette lange landet som strekker seg fra det milde Sørlandet gjennom et vindfylt Vestland og videre nordover til mer barske og værharde kyster. Naturbilder og dikt som avspeiler naturens forskjellige lynne i menneskenes sinn.

98.00kr