Seasons (engelsk)

Denne merkelige syklus full av variasjon.
Som selve livet.
En liten bok med naturskildringer
i bilder, tanker og dikt.

Gjennom dikt, tanker og naturbilder skildrer boka årstidene. Boka inneholder dikt av bl.a. Einar Skjæraasen, Sigbjørn Obstfelder og Nordahl Grieg. Les boka her.

Format på boken er: 17 x 16cm stivbind.

98.00kr